Fréttinga

From Guifi - Media-pool Common Repository

Revision as of 06:03, 7 January 2014 by Al (Talk | contribs)

Fréttinga es una municipalitat petita. I poc més.

Services

No hi ha massa serveis. Hi ha una botiga i un ferry de cotxes visita la isla des del continent un cop al dia.

Personal tools