Fréttinga

From Guifi - Media-pool Common Repository

Revision as of 06:20, 7 January 2014 by Al (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:català 100% • ‎English 100% • ‎español 0% • ‎português 0%

Fréttinga es una municipalitat petita. I poc més.

Serveis

No hi ha massa serveis. Hi ha una botiga i un ferry de cotxes visita la isla des del continent un cop al dia.

Personal tools