Archivo:Servei de notificació d'alertes.odt

From Guifi - Media-pool Common Repository

Projecte de ampliacio de servei SNPServics amb la notificació per correu de alertes a administradors dels dispositius

Personal tools